Podmienky:
Ceny uvedené na web stránke zahŕňajú dočasný nájom tovarov na dĺžku trvania do 24hod.
Presné časy prevzatia a vrátenia tovarov uveďte prosím vo svojej objednávke, alebo konzultujete s našim pracovníkom. 
Ak požadujete prenájom na dlhší čas, alebo na viacero podujatí, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zostavíme cenovú ponuku na mieru. 
V prípade požiadavky na veľkokapacitné party stany vám radi zostavíme ponuku na mieru.
PRIEBEH VYBAVENIA VAŠEJ OBJEDNÁVKY :
Po prijatí vašej online objednávky vám bude emailom zaslaná zmluva s ďalšími informáciami. Do finálnej ceny vám budú zapracované zľavy alebo cena doplnkových služieb ak ste o ne požiadali.
Podpísaním zmluvy oboma stranami je vaša objednávka záväzná. Pre účely úhrady za prenájom vám bude následne doručená faktúra.
Pri odovzdaní tovarov prenajímateľom nájomcovi zloží nájomca depozit v zmluvne dohodnutej výške.
Prenajímateľ sa zaväzuje bezodkladne po uskutočnení kontroly prevzatého Tovaru vrátiť depozit Nájomcovi.
Výška depozitu závisí od hodnoty prenajatých tovarov.
Ak ste si zvolili osobné prevzatie a vrátenie tovarov na našej prevádzke, urobte tak v dňoch, ktoré sú stanovené
v zmluve.
Ak ste si zvolili doručenie a prevzatie tovarov na vami želanej adrese, je nutné striktne dodržať dohodnuté časy, ako aj zabezpečiť všetky podmienky pre plynulý priebeh kontroly, nakládky a vykládky tovarov.
Montáž a demontáž prenajatých tovarov hravo zvládnete sami vďaka našim návodom ako aj vďaka technickej podpore cez telefón Ing. Peter Eštu 0917 918 842.
Ak si želáte doobjednať montáž - demontáž našich tovarov, uveďte to prosím do objednávky a služba našich technických pracovníkov (20eur/ osoba/ hodina) vám bude v potrebnom rozsahu započítaná do konečnej sumy. 
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ:  Ak si želáte doobjednať montáž - demontáž našich tovarov, uveďte to prosím
do objednávky a služba našich technických pracovníkov,  vám bude v potrebnom rozsahu započítaná do
konečnej sumy.
Montáž a demontáž závesných dekorácii, alebo textilných baldachýnov realizujeme iba v nami prenajatých party stanoch, resp. v priestoroch kde je inštalácia možná bez zásahu do stien. T.z. že existuje, alebo je klientom vopred pripravená možnosť uchytenia s dostatočnou nostnosťou a to vo výške maximálne 3 metre. 
Zľavy: 
PRENÁJOM BEZ DOVOZU                                     ZĽAVA PLATÍ PRI PREVZATÍ/VRÁTENÍ TOVAROV NA NAŠEJ PREVÁDZKE  15% Z CENY PRENÁJMU                     (nevzťahuje sa na party stany
a ich príslušenstvo) 
MNOŽSTEVNÁ ZĽAVA  ZĽAVA PLATÍ PRI OBJEDNÁVKE NAD           1.500 € 

15% Z CENY PRENÁJMU  
(nevzťahuje sa na party stany
a ich príslušenstvo)
  
        

Akciové doplnkové služby: 
DOVOZ V RÁMCI KOŠÍC  10 eur s DPH 
ODVOZ V RÁMCI KOŠÍC  10 eur s DPH 
Doplnkové služby: 
DOPRAVA MIMO Košíc 0,5 eur/km
alebo individálna cenová ponuka pri dodaní prostredníctvom kuriera
DOPRAVA PARTY STANOV  v závislosti od veľkosti stanu 
PRESTOJE  Nájomca sa nenachádza na adrese v čase dodania/prevzatia tovaru dohodnutom touto zmluvou (mešká). 20 € /hodinu/osoba 
Technický pracovník -
naloženie , vyloženie, montáž , demontáž 
Na základe zmluvy - vopred dohodnutý rozsah                       
Bez zmluvy - v prípade že tovar nie je  v zmluvne dohodnutom čase prevzatia riadne demontovaný, alebo zabalený. Resp. nájomca nezabezpečil osoby na vyloženie, resp. naloženie tovaru, tak ako mu to určuje zmluva.  
20 € /hodinu/osoba 
Zbytočný výjazd  Nájomca sa nenachádza na adrese v čase dodania / prevzatia tovaru. Alebo nie sú pripravené zmluvne dohodnuté podmienky pre realizáciu montáže /demontáže.  100 € + 0,5€ za každý km mimo Košíc) 
Tovar nieje vrátený v deň ktorý určuje táto zmluva  100€ /deň omeškania


 
SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

GDPR -